Tennis och skolan på TSK Malmen

TSK Malmen vill ge våra spelare goda förutsättningar att utvecklas inom sin idrott. En viktig  komponent för det är att ha ett bra samarbete med skolor och få möjlighet i större utsträckning att  träna på dagtid samt kunna resa på tävlingar mer än vad de vanliga skolorna tillåter. Här följer en  kort genomgång av alternativen just nu i olika åldrar. Vi ser gärna att våra tävlings- och utvecklingsspelare söker några av dessa skolor. Uttagning till denna extrahjälp från klubben görs av  tränarna i dialog med spelare och familj – och gäller endast de mest ambitiösa spelarna.

Grundskolan

Almaskolan åk 7-9  Idrotts/tennisinriktning:
Spelarna får i skolschemat möjlighet att träna sin idrott två förmiddagar i veckan. Utöver det finns en  stor flexibilitet och hjälp till spelare som behöver vara borta för tävlingar och läger. Även viss  flexibilitet i schemat i övrigt. Träningen löser man med sin klubb.

TSK Malmen stöttar våra Tävlings- och Utvecklingsspelare i detta upplägg och hjälper till att ordna  träning dessa förmiddagar. Vi är även med och hjälper till med resor och tävlingar. Detta kan även  göras i samarbete med regions- och landslag.


Sofia distans:
Distansskola för åk 6-9. GTG akademin använder t ex denna skola. TSK Malmen hjälper till med  träning på samma sätt som om du går Almaskolan. Men en ännu större flexibilitet finns i detta  upplägg för träning dagtid. Dock måste det vara rätt person att kunna klara av distansundervisning i  denna ålder.


Gymnasium

Vi rekommenderar TSK Malmens spelare att söka alternativ i Stockholm eller på distans i första hand.  Har man möjlighet att komma in på RIG Båstad och du är rätt person kan det vara ett bra alternativ  också.


RIG Båstad :
På RIG i Båstad får du ett helhetskoncept med träning och tävling och du flyttar din bas dit. Klubben  kan fortfarande vara med som en hjälp och du kan fortfarande spela för klubben och våra serielag.


Stockholms idrottsgymnasium + NIU Tennisstockholm:
Får du en NIU-plats så sker träningen i Tennis Stockholms regi. För tillfället är det två förmiddagar i  SALKhallen. Samtidigt med elitträningen. Tävlingsresor till vissa ITFer och Sommar-/Vintertourer görs  även i denna regi. Övrig träning- och tävlingsupplägg sker i klubbens regi.

Får man inte NIU-plats finns ändå möjlighet att börja på Stockholms Idrottsgymnasium och lösa  träningen själv tillsammans med klubben. Då blir det på samma sätt som upplägget för grundskolan.


Distansgymnasium

– Korrespondensgymnasiet Karlskrona/Kalmar

– Ev. andra distansgymnasium

Vi hjälper till i er satsning och bidrar med träning på klubben och tävlingsupplägg. Ev i samarbete  med Tennisstockholm och andra aktörer.

Andra alternativ i Stockholmsområdet:

Thoren Business School

Denna skola hjälper till med schemat för att kunna träna dagtid, samt för att kunna vara iväg på  tävlingar etc.


Kunskapsskolan :
Flexibel i undervisningen och ger stora möjligheter att lägga träning dagtid.

Tibble :
Samarbete med Näsbypark TK. Träningen sker där. NIU.

Läs mer om gymnasier:

College/Universitet i USA:

Lennhoff Tennis International