Att börja spela i klubben

Juniorer:

Intresseanmälningstiden inför HT2021 avslutades 1 augusti. Blir man erbjuden en plats kommer vi maila till vederbörande.

Nästa antagning bli inför HT2022.

Intresseanmälan inför HT2022:
From första maj 2022 så kan du intresseanmäla ditt barn inför hösten 2022. Mer info kommer finnas på denna sida under våren 2022,

Info om HT21:
Terminsstart 30 augusti!
Terminen slutar 19 december!
Pris för spel 1 gång i veckan: 3400 kr (medlemsavgiften ingår i terminsavgiften)

Vuxna:

TSK Malmen har ingen tenniskurser för vuxna.

Är ni vuxen och vill bli medlem på TSK Malmen så gör ni följande:
Ni betalar in 300 kr på TSK Malmens BG-konto 858-4831 och skriver följande:
Namn, adress, personnr, telefonnummer och att det gäller medlemskap.

Medlemsavgift:
För juniorer så bakas medlemsavgiften in i terminsavgiften.
För seniorer kostar det 300 kr per år.

Vi ser helst att man inte spelar i en annan tennisklubb i Stockholm jämte TSK Malmen. Tack!!