STYRELSEN 

Styrelsen

Ordförande:

Gabriel Lidman

Styrelseledamöter:

Jounan Abboud, vice ordförande

Anne-Sofie Strandberg, kassör

Fabian Björnstjerna

Carl Domonkos

Johan Knaust

Katarina Hedegaard-Friis, suppleant

Michael Mårdh, suppleant

Valberedningen:

Rolle Rakell

Marlene Gunnarsson

Kasper Komar