Policy

Att spela i fler tennisklubbar:

För att kunna få fler ordinarie speltillfällen/veckan krävs det att spelaren representerar (har licens) TSK Malmen (dvs ej licens för Tex. KLTK, Solna, Lidingö etc)

Anledningen till detta är följande:

 1. I Stockholm är det digra köer till idrottsföreningar. Är man redan priviligerad att ha en tennisklubb så vill TSK Malmen hellre låta barn, som ej spelar i en tennisklubb, att få chansen till detta.
 2. Vi subventionerar avgiften om man spelar fler gånger i veckan. Vi vill inte att våra subventioner ska gå till barn och ungdomar som representerar andra klubbar.
 3. Om en spelare tränar på olika ställen, med olika träningsupplägg, så kommer skadorna oftast som ett brev på posten då tennis- och fysträning går hand i hand. Därför gäller det att spelare och framförallt föräldrar inte stressar fram mer tennisträning, tävlingar med tex gul boll istället för grön boll. Klubbens tränare avgör när det är dag för en snabbare boll.

Närvaro vid TSKs träningar: 

Utomstående (föräldrar, vänner, syskon, chaufförer etc) får närvara vid träningen första och sista veckan på terminen. Övriga veckor får man ej närvara på läktarna.
Policyn  gäller både i B- och C-hallen. 

Vi inför denna nya policy för vi tror att: 

 1. Våra träningar blir mer effektiva
 2. Att juniorerna har roligare
 3. Att juniorerna kan fokusera bättre

Att representera TSK Malmen vid både interna och externa aktiviteter/tävlingar:

 • Se till att skapa en rolig och positiv idrottsstämning när barnen och ungdomarna tävlar.
 • Hälsa och var trevlig mot funktionärer, spelare och föräldrar. Applådera och beröm bra bollar för alla på tennisbanan.
 • Uppmuntra kämparanda och sportslighet hos alla deltagare – inte bara ditt barn eller dina klubbmedlemmar. Det viktigaste är att vi tillsammans skapar en passion för dessa miljöer och att spelarna får en positiv syn på tävlande.
 • Låt spelaren bära sin egen utrustning, fylla sin vattenflaska, linda om sin racket. Tennis är en självständig sport. Ju tidigare spelaren lär sig packa sin väska själv desto bättre.
 • Låt spelaren sköta matchen själv. Dvs, lägg dig aldrig I domslut, poängställning (även om motståndarens förälder gör det eller om du upplever att ditt barn blir orättvist behandlad).
 • Om du uppfattar det som att ditt barn uppför sig illa, säg inte till ditt barn själv, hämta tävlingsledningen som får bedöma om ditt barn behöver en varning etc.
 • Att tänka på som förälder: Var försiktig med att ge feedback. Stötta och ställa frågor istället och  prata när barnet vill. Däremot kan man eventuellt ställa lite krav på att man förbereder sig ordentligt med material, sömn, mat etc, samt uppvärmning och ev. matchplan.

   

 • Om problem uppstår under matchen låt spelaren själv kalla på tävlingsledningen och lägg dig          aldrig I tävlingsledarens eller domarens beslut.

Bruce Brown and Rob Miller asked college athletes what their parents said that made them feel great and brought them joy when they played sports. The magic six words “I love to watch you play”.

 

Värdegrund och ledstjärnor