Policy

Att spela i fler tennisklubbar:

För att kunna få fler ordinarie speltillfällen/veckan krävs det att spelaren representerar (har licens) TSK Malmen (dvs ej licens för Tex. KLTK, Solna Lidingö etc)

Anledningen till detta är följande:

  1. i Stockholm är det digra köer till idrottsföreningar. Är man redan priviligerad att ha en tennisklubb så vill TSK Malmen hellre låta barn, som ej spelar i en tennisklubb, att få chansen till detta.
  2. Vi subventionerar avgiften om man spelar fler gånger i veckan. Vi vill inte att våra subventioner ska gå till barn och ungdomar som representerar andra klubbar.
  3. Tränar man på olika tennisklubbar så händer det ofta att man kommer sent till träningen eller måste gå tidigare, och det stör givetvis TSKs träningsupplägg.
  4. Om en spelare tränar på olika ställen, med olika träningsupplägg, så kommer skadorna oftast som ett brev på posten då tennis- och fysträning går hand i hand. Därför gäller det att spelare och framförallt föräldrar inte stressar fram mer tennisträning, tävlingar med tex gul boll istället för grön boll. Klubbens tränare avgör när det är dag för en snabbare boll.

Närvaro vid TSKs träningar: 

Utomstående (föräldrar, vänner, syskon, chaufförer etc) får närvara vid träningen första och sista veckan på terminen. Övriga veckor får man ej närvara på läktarna.
Policyn  gäller både i B- och C-hallen. 

Vi inför denna nya policy för vi tror att: 

  1. Våra träningar blir mer effektiva
  2. Att juniorerna har roligare
  3. Att juniorerna kan fokusera bättre