Priser:

Strötidspriser:                              Medlem          Icke medlem  Mån-Fre 07.00-18.00                    320 kr              340 kr 
Mån-Fre 18.00-22.00,                   400 kr              430 kr  
samt Lör och Sön
Fre 20-22, Lör 07-08,                    270 kr               270 kr 
samt Sön 07-09
Stud/pen* Mån-Fre 07.00-11.00   290 kr              290 kr 

Hyra bollmaskin kostar 200 kr/per timme

*studenter och pensionärer

För abonnemang av tennisbana:

Kontakta Selgo racketverkstad
08- 411 82 80 

info@tskmalmen.se