FYSTRÄNING PÅ TSK Malmen

Fysträning för Grundskolan:
Meddelas innan terminsstart. Ingen föranmälan och fysträningen ingår i terminsavgiften.

Fysträning för Utvecklingsgruppen:
Meddelas innan terminsstart. Ingen föranmälan och fysträningen ingår i terminsavgiften.

Fysträning för Tävlingsgruppen:
Meddelas innan terminsstart. Ingen föranmälan och fysträningen ingår i terminsavgiften.