FYSTRÄNING PÅ TSK Malmen

Fysträning för Grundskolan:
Grundskolans (6-11 år) har  gemensam fysträning 1 gång i veckan. Fysen är på måndagar kl 16.00 i c-hallen. Ingen föranmälan behöver göras och fysträningen ingår i terminsavgiften.

Fysträning för Utvecklingsgruppen:
Meddelats separat.

Fysträning för Tävlingsgruppen:
Meddelats separat.