FYSTRÄNING PÅ TSK Malmen

Fysträning för Grundskolan:
Grundskolans (6-11 år) fysträning är på torsdagar kl 16.00 i c-hallen. Ingen föranmälan och fysträningen ingår i terminsavgiften.

Fysträning för Utvecklingsgruppen:
Har meddelats separat.

Fysträning för Tävlingsgruppen:
Har meddelats separat.