FYSTRÄNING PÅ TSK Malmen

Fysträning för Grundskolan:
Grundskolans (6-11 år) har  gemensam fysträning 1 gång i veckan. Dag och tid meddelas när terminen börjar. Ingen föranmälan behöver göras och fysträningen ingår i terminsavgiften.

Fysträning för Utvecklingsgruppen:
Har meddelats separat.

Fysträning för Tävlingsgruppen:
Har meddelats separat.