Skärpta råd i Stockholm angående Covid -19

Vi i personalen (tränarna) på TSK kämpar på för att era barn ska kunna fortsätta träna sin tennis under rådande omständigheter, men om för många av oss är tvungna att stanna hemma pga sjukdom kommer vi inte kunna fortsätta vår verksamhet, så förutom nedanstående råd så vill vi tillägga att barn med Corona i familjen inte får närvara på träning under två veckor från första insjuknandetäven om barnen är symtomfria. Allt detta för att minska risken för att smitta vår personal (tränarna). 
 
Jag tycker att ni föräldrar och anhöriga har hittills skött restriktionerna med hämtning och lämning utanför hallen på ett strålande sätt, stort tack.
 
Nu fortsätter vi jobba tillsammans för barnens bästa.  
 
MVH Rolle Rakell chefstränare TSK Malmen

Skärpta råd i Stockholm har förlängts till 13/12-2020

Folkhälsomyndigheten har kommit med beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län. Svenska Tennisförbundet har därefter anpassat sina råd och direktiv. 

(Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas)

Mot bakgrund av ovanstående har TSK Malmen  fattat följande beslut;

• Träning för barn födda 2004 och äldre ställs in (Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas)

• Tränings för barn födda 2005 och yngre fortsätter tillsvidare.                                                                                                                        

OBS! för all barnverksamhet som innebär att en vuxen följer med barnet gäller följande: Föräldrar/anhöriga uppmanas att inte vistas i hallen, hämtning och lämning sker utanför anläggningen. Tränaren har rätt att avbryta träning för den elever som visar förkylningssymptom under träningspasset. Tränare och elever håller rekommenderat  avstånd till varandra.·                                                                                                     

• Seriematcher ställs in (Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas)

• Sociala aktiviteter ställs in (Beslutet gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas) 

SVENSKA TENNISFÖRBUNDET
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN